Насловна Најновије Обавјештење Одјељења за стамбено-комуналне послове и цивилну заштиту Општине Источна Илиџа о...

Обавјештење Одјељења за стамбено-комуналне послове и цивилну заштиту Општине Источна Илиџа о зимском одржавању јавних површина (Фото)

67
0

Надлежно Одјељење за стамбено-комуналне послове и цивилну заштиту Општине Источна Илиџа издало је обавјештење за грађане да је све спремно за зимску сезону.

Током зимске сезоне, снијег ће на подручију општине уклањати фирма ,,Илиџа путеви“ д.о.о и ЈКП ,,Комил“ а.д. Источна Илиџа.

Планиране површине за чишћење на Општини Источна Илиџа износе за улице 61.767,0 м, за
тротоаре 42.485,0 м и површине за паркинге 25.325,0 м 2 . Регионални пут R 446 на дужини од 1,20 км, као и магистрални пут М 18 на дужини од 8,12 км ће одржавати „Романијапутеви“ а.д. Соколац.

Током трајања зимске сезоне од 15.11.2022. до 15.03.2023. године, обавеза извођача радова је
машинско чишћење сњежних падавина са улица, тротоара, тргова, јавних паркинга, мостова, те
локалних и некатегорисаних путева, спречавање настанка поледица односно посипање соли и
абразивног материјала, машинско и ручно чишћење сливника, ригола и других одвода.

Напомене за грађане током трајања зимске сезоне:

Власници и корисници пословних простора и објеката дужни су да уклањају снијег и лед са јавне површине уз објекат, а у ширини најмање два метра. Снијег и лед испред стамбених зграда дужни су да уклањају станари тих зграда, сваки испред свог улаза у зграду.
Снијег и лед са кровова пословних и стамбених зграда дужни су да уклањају власници и
корисници зграда ако представљају опасност за безбједно одвијање саобраћаја, пјешака и
возила.

Приликом уклањања снијега и леда забрањено је: изношење и гомилање снијега из дворишта, башти и других слободних површина на улице и тротоаре; бацање снијега и леда испред зграда на саобраћајницу; затварање снијегом и ледом сливника и шахтова; депоновање снијега и леда у паркове и зелене површине; санкање и клизање на јавним површинама.

Испекцијски надзор над проходности коловоза и тротора вршиће Одсјек комуналне полиције Општине Источна Илиџа.

Програмом рада зимске службе за сезону 2022/2023. године утврђен је приоритет, редослијед и начин уклањања снијега и леда са јавних површина, који можете погледати у табели испод.

Р.бр Улица Приоритет
1 Трг краља Александра – Добриња 1 I
2 Бановић Страхиње – Добриња 1 I
3 Николе Тешановића Добриња 1 I
5 Српских владара – Добриња 1 I
6 Академика Петра Мандића – Добриња 1 I
7 Стака Скендерова – нова улица I
8 Дабробосанска – Добриња 1 I
9 Трг Илиџанске бригаде – Добриња 4 I
10 Иве Андрића – Добриња 4 I
11 Меше Селимовића – Кула I
12 II сарајевске бригаде – Војковићи I
13 Војводе Мишића – Војковићи I
14 Петра Сарајевског – Војковићи I
15 Српских палих бораца – Војковићи I
16 Српских јунака – Војковићи I
17 4. Августа – Грлица, Војковићи I
18 Милоша Обилића – Војковића (према затвору) I
19 Филипа Вишњића – Павловац I
20 Koлубарска – Касиндо I
21 Гатачка – Касиндо I
22 Зорана Боровине – Павловац I
23 Младичка-Касиндо I
24 Славка Леовца – Доње Младице I
25 Академика Војина Комадине – Доње Младице I
26 Академика Војина Комадине – Доње Младице-дио према Дому за стара лица I
27 Бесаровића – Доње Младице I
28 Дерокова – Доње Младице I
29 Академика Николе Кољевића – Доње Младице I
30 Царице Милице – Доње Младице I
31 Слободана Братића – Доње Младице I
32 Славенска – Доње Младице I
33 Војводе Ђујића – Доње Младице I
34 Обрада Попадића – Доње Младице I
35 Пожарни путеви у Академика Николе Кољевића – Доње Младице I
36 Петра Милошевића – Доње Младице I
37 Слободана Јањића – Доње Младице I
38 Најдановић др Милутина – Доње Младице I
39 Алексе Шантића – Доње Младице I
40 Бранка Радичевића -Касиндо I
41 Касиндолског батаљона – Касиндо- са окретаљком у Соколској I
42 Касиндолског батаљона – стари дио код Папаза I
43 Грабска – Касиндо I
44 Аеродромска – Доњи Которац I
45 Гаврила Принципа – Горњи Которац I
46 Илиџанска – Горњи Которац I
47 Наставак Аеродромске улице према мосту Плави анђли- Которац I
48 Драже Михаиловића – Насеље Старсједилаца I
49 Дедијерова – Насеље Старосједилаца II
50 Дио од Бијелог Поља излаз на Равногорску II
51 Отаџбинска – Кула II
52 Вогошћанска – Кула II
53 Грбавичка – Кула II
54 9. Јануара – Кула II
55 Васиља Грџића – Доњи Которац II
56 Илиџанска – Горњи Которац II
57 Светосавска – Горњи Которац II
58 Старине Новака – Горњи Которац II
59 Равногорска дио према Голубовића мосту – Војковићи II
60 Обала војводе Степе – Војковићи II
61 Срђана Кнежевића – Војковићи II
62 Српских јунака – Војковићи II
63 Бранка Ћопића – Војковићи II
64 Солунска – Војковићи II
65 Хаџићка – Војковићи II
66 Рајловачка – Радуловац II
67 Дерокова – Доње Младице II
68 Алексе Шантића – Доње Младице II
69 Св. Николе – Доње Младице II
70 Царице Милице – Касиндо II
71 Трг Мирослава Берјана – Касиндо II
72 Бошка Вујадина- Касиндо II
73 Српских извиђача – Крупац (крак према кућама Ждрала) II
74 Соколска – Касиндо II
75 Седланице – Касиндо II
76 Бојовића – Касиндо II
77 Милоша Црњанског – Касиндо II
78 Сарајевских солунаца – Павловац II
79 Павловића – Павловац II
80 Осјечка – Кула III
81 Ристе Анџића – Војковићи III
82 Ћоровићева – Војковићи III
Р.бр Тротоари
1 Р 446- ул. В.Р.Путника (Кула-Бијело поље)
2 Р 446- ул. В.Р.Путника (Од Бијелог пола до Марвелове зграде)
3 Р 446- ул. В.Р.Путника (раскрснице код Тома до КП Рад)
4 Ул.Меше Селимовића
6 Ул.Касиндолског батаљона -1. дио
7 Ул.Касиндолског батаљона -2. дио
8 Ул.Касиндолског батаљона -крак према школи О.Ш. Јован Дучић
9 Ул. Славка Леовца
10 Ул. Бесаровића
11 Ул. Дерокова
12 спој Ул.Дерокова и Бесаровића
14 Ул. Академика Војина Комадине, наслања се на Ул. Бесаоровића и Дерокову
16 Академика Војина Комадине према Меше Селимовића
17 Академика Војина Комадине – кроз насеље
18 ул. Алексе Шантића
19 ул Академика Николе Кољевића
20 Ул Петра Милошевића-1.дио
21 Ул Петра Милошевића-2.дио
22 Ул. Обрада Попадића-1.дио
23 Ул. Обрада Попадића-2.дио
24 Ул. Војводе Ђујића
25 Ул. Академика Милутина Најдановића-1.дио
26 Ул. Академика Милутина Најдановића-2.дио
27 Ул. Слободана Јањића
28 Ул. Слободана Братића
29 Ул. Славенска
30 Ул. Царице Милице
31 Ул. Зорана Боровине-Павловац
32 Ул. Гатачка
33 Ул. Равногорска oд Куле до моста на Kасиндолској рујеци-1.дио
34 Ул. Равногорска од моста на Касиндолској ријеци до моста на Жељезници-2.дио
35 Ул. II сарајевске бригаде до Голубовића моста
36 Ул. 4.августа
37 Ул. Српских јунака
38 Ул. Српских палих бораца
39 Ул. Петра Сарајевског
40 Нова улица од Аеродромске до моста Плави анђели
41 Тротоари на мосту у Касиндолу код школе
42 Општина Источна Илиџа пјешачке стазе
43 Улица Иве Андрића-1.дио
44 Улица Иве Андрића-2.дио, од Еспање до праонице
45 Пјешачка стаза на Добрињи IV иза споменика
46 Трг Илиџанске бригаде
47 Пјешачка стаза од тржног центра до мостоћа
48 Ул. Академика Петра Мандића
49 Ул. Дабробосанска
50 Ул. Српских владара, од ТЦ Том до аутобуска станица-1.дио
51 Ул. Српских владара, код кафеа Седмица-2.дио
52 Ул. Српских владара, иза паркинга -3.дио
53 Пјешачка стаза (ул. Српских владара – О.Ш.”ППЊегош”)
54 Трг Краља Александра до Равногорске улице
55 Ул.Ђенерала Драже Михајловића-1.дио
56 Ул.Ђенерала Драже Михајловића-2.дио
57 Ул. Николе Тешановића, дио од  Ул. Српских јунака до кружног тока
58 Шеталиште Др Миодраг Лазић (Пјешачка) – Добриња 1
59 Општина Источна Илиџа пјешачке стазе
Р.бр Паркинг
1 Паркинг испред болнице Касиндо
2 Паркинг испред Државног затвора
3 Паркинг испред Oпштине Источна Илиџа
4 Паркинг у Бановић Страхиње
5 Паркинг у Српских владара, 2 паркинга између жуте и плаве зграде
6 Паркинг код аутобуске станице (лијево), Српских владара
7 Паркинг код аутобуске станице (десно), Дабробосанска
8 Перкинг у Иве Андрића иза броја 17,19
9 Паркинг испред BH MAK
10 Паркинг у Дабробосанској , код зграда Мега пројекта, са узлазном рампом
11 Перкинг у Иве Андрића иза Униградове зграде
12 Паркинг Српских владара, иза Пегаза
13 Паркинг испред цркве до шеталишта и степениште
14 Нови парк код цркве са прилазним степеништем
15 Паркинзи у Академика Петра Мандића
16 Паркинзи  на јавној гаражи
17 Паркинг испред Oпштине Источна Илиџа
18 Паркинг у Бановић Страхиње
19 Паркинг у Српских владара, 2 паркинга између жуте и плаве зграде
20 Паркинг код аутобуске станице (лијево), Српских владара
21 Паркихг код аутобуске станице (десно), Дабробосанска
22 Перкинг у Иве Андрића иза броја 17,19
23 Паркинг испред BH MAK
24 Паркинг у Дабробосанској, код зграда Мега пројекта, са узлазном рампом
25 Перкинг у Иве Андрића иза Униградове зграде
26 Паркинг Српских владара, иза Пегаза
27 Паркинг испред цркве до шеталишта и степениште
28 Нови парк код цркве са прилазним степеништем
29 Паркинзи у Академика Петра Мандића
30 Паркинзи  на јавној гаражи
ИЗВОРОпштина Источна Илиџа, фото:ЈКП "Комил"
Претходни текстЂоковић: Срећан сам што сам и даље на турниру
Сљедећи текстУ недјељу облачно са падавинама