Насловна Вијести Град Источно Сарајево главни носилац унапређења туризма

Град Источно Сарајево главни носилац унапређења туризма

70
0

На скупу одржаном 30. јуна ове године у згради Економског факултета на Палама коме су присуствовали предсједник Привредне коморе Републике Српске, представници Пореске управе Републике Српске, професори Економског факултета, представници градске инспекције, директори туристичких организација Града Источно Сарајево и општине Пале, представници Министарства трговине и туризма, Удружење хотелијера „Јахорина“, локалних заједница и привреде учесници су информисани о одређеним темама из ове области, о постојећој законској регулативи и надлежностима а постигнути су, између осталог, и договори о конкретним активностима:
 

 1. У циљу сузбијања „сиве зоне“ у области туризма, у којој се према процјенама представника туристичких организација налази око половине пружалаца туристичких услуга на Јахорини, регулисаној Законом о боравишној такси,
  ТО Града Источно Сарајево ће у наредном периоду, заједно са градским и републичким инспекторатима, континуирано спроводити превентивну акцију ради унапређења свијести о легалном пословању код пружалаца туристичких услуга и туриста, плаћања боравишне таксе, али и пореза и доприноса у складу са законима Републике Српске;
 2. Привредна комора Републике Српске ће прикупити све иницијативе о предлозима за измјене и допуне одређених прописа и званично их упутити надлежном министарству. На примјер, у циљу што ефикаснијег вођења евиденције гостију биће покренута иницијатива за измјену и допуну Правилника о облику, садржају, мјесту и начину вођења евиденције гостију како би пружаоци услуга смјештаја имали обавезу да госте приоритетно пријављују на градске/општинске туристичке организације путем софтвера.
  ТО би омогућиле бесплатну набавку софтвера и обуку корисника.
  На тај начин би у реалном времену имали податке о броју и структури туриста на дестинацијама;
 3. Град Источно Сарајево ће као носилац активности, што је прије могуће, у сарадњи са релевантним институцијама и предузећима, урадити Студију одрживог развоја туризма града која ће, између осталог, садржавати процјене граничних капацитета свих туристичких локација Града Источно Сарајево, нарочито Јахорине, размотрити питања постојећих урабанистичких рјешења, инфраструктуре (електричне енергије, воде и канализације, снабдјевања топлотом, саобраћаја и др.);
 4. Надлежна Одјељена за просторно уређење Града, а нарочито општина Пале и Трново ће у координацији са Геодетском управом и туристичким организацијама, што је прије могуће, ажурирати све постојеће податке о пружаоцима туристичких услуга и њиховој категоризацији;
 5. Сви радни односи на планини (хотелско особље, ски инструктори и др.) морају бити третирани у складу са Законом о раду Републике Српске и на зараде се морају обрачунавати припадајући доприноси и порези. У наредном периоду биће појачане контроле пријаве радника од стране послодавца, као и контроле Пореске управе да ли се за све услуге издају одговарајући рачуни;
 6. Приступиће се ажурирању постојећег Фискалног регистра непокретности,
  а акценат ће се ставити на сарадњу Пореске и Геодетске управе Републике Српске. Размотрити распоне пореских стопа пореза на имовину и ускладити их са стварним вриједностима некретнина на одређеној локацији;
 7. Појачати рад грађевинских инспектора и утврдити да ли сe сви објекти у изградњи, али и они који су изграђени, изводе или су изведени у складу са Законом о просторном уређењу и одобрењу за грађење и да ли су за изграђене објекте исходоване употребне дозволе од надлежне локалне самоуправе или Министарства за просторно уређење Републике Српске;
 8. Да се не подржи захтјев ОЦ „Јахорина“ за измјенама и допунама Закона о јавним скијалиштима у коме се тражи парафискална такса „по кревету“. Потребно је детаљно испитати све законом предвиђене могућности и у оквиру тога тражити заједничко рјешење и компромис. У крајњој линији могуће је увођење „дестинацијског менаџмента“ како би се одлуке, у складу са законом, доносиле у интересу свих битних актера на планини;
 9. Да се од стране Привредне коморе и Министарства туризма иницира приједлог за измјењени начин плаћања РТВ таксе. Тренутно, за сваки
  ТВ пријемник се плаћа такса током свих 12 мјесеци. Приједлог је да на 1 ТВ апарат за који ће се плаћати такса иду 3 ТВ апарата гратис. Слична рјешења се већ примјењују у државама у окружењу;
 10. Да се од правних стручњака из Привредне коморе и Министарства туризма затражи обавезујуће мишљење у вези ауторских права на емитовање музике у хотелима која потражују „AMUS“, „Fonogram“ и „АIS“;
 11. Да се за наредну школску годину са надлежним школским управама у граду покрене иницијатива уписа бар једног мјешовитог одјељења кулинара и угоститеља, IV степен образовања. Хотелијери би преузели обавезу стипендирања ученика, као и редовну праксу током наставе;
 12. Размотрити погодности за локално становништво које нарочито на Палама у блиској будућности може бити изложено порасту трошкова живота због пораста броја гостију. Слична, законска рјешења постоје у Републици Хрватској, уобличена у „Закону о отоцима“.
ИЗВОРртвис
Претходни текстОптужница за Петровачку цесту још увијек није уручена окривљенима
Сљедећи текстЦентру за руске студије уручена донација од 100 књига