Насловна Најновије Упућена Иницијатива за оснивање Завода за планирање и изградњу Града Источно Сарајево

Упућена Иницијатива за оснивање Завода за планирање и изградњу Града Источно Сарајево

288
0

На недавно одржаном састанку градоначелника Источног Сарајева Љубише Ћосића, начелника општина и привредника из Источног Сарајева, договорено је да представници Подручне привредне коморе (ППК) Источно Сарајево покрену Иницијативу за оснивање Завода за планирање и изградњу Града Источно Сарајево.

Град Источно Сарајево је од свог настанка доживио експанзију по питању просторног уређења, те данас представља инвестиционо атрактиван, инфраструктурно приступачан и еколошки очуван простор. Ово подручје заузима велику територију и та чињеница се мора узети у обзир приликом креирања будућих праваца просторног развоја.

У Стратегији развоја града Источно Сарајево за период 2023-2029. године наведено је да је стање у погледу израде урбанистичке документације незадовољавајуће.

Према анализи Подручне привредне коморе Источно Сарајево сектор грађевинарства је на трећем мјесту по заступљености привредних субјеката у структури Града Источно Сарајево. Све ово указује на то да је Источно Сарајево једно велико градилиште.

У досадашњем раду неколико пута ППК Источно Сарајево указала је на недостатке у сектору грађевинарства који директно негативно утичу на квалитет изградње као и губитке у приходима локалних заједница на чијим територијама се граде објекти.

Највећи проблеми у сектору грађевинарства су према ППК Источно Сарајево:

–  злоупотребе лиценци, гдје предузећа са 2-3 запослена радника воде на дестине стамбено-пословних комплекса као пројектанти или извођачи, а да су им годишњи приходи минорни;

– квалитет таквог пројектовања и извођења углавном је на врло ниском нивоу  па због тога исппаштају будући корисници;

– овакво стање доводи до подстрекивања рада на црно и уништавања предузећа из области грађевинарства која покушавају да послују према важећим законима;

Због свега наведеног постоји потреба оснивања Завода за планирање и изградњу преко којег би све инвестиције Града Источног Сарајева добиле на уређености у овој области.

Оваквим потезом Град би обезбиједио услове за уређивање, унапређење, коришћење и заштиту грађевинског земљишта као и вођења инвестиција од значаја.

Нарочито се наглашава потреба за надзорном и контролном улогом Завода приликом активности Града као инвеститора.

У координацији са одјељењима Градске управе Источно Сарајево за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, на основу усвојених годишњих програма уређења грађевинског земљишта, програма комуналне потрошње и инфраструктуре и програма реконструкције путева Завод би обављао послове:

  • Израде просторно-планских докумената и урбанистичко-техничких услова,
  • Пројектовање и ревизија пројектне документације
  • Надзор над извођењем радова
    – Технички пријем

Подјећамо, према подацима из судског регистра привредних друштава на територији Града Источно Сарајево од 1994. године постојао је ,,Завод за планирање и изградњу Српског града Сарајева“. У наредним годинама неколико пута је мијењао назив и сједиште, а 2002. године Рјешењем Основног суда у Српском Сарајеву извршен је упис брисања ,,Дирекције за обнову и изградњу Града Српско Сарајево“, Јахоринска бб, на основу Одлуке о оснивању ,,Завода за планирање и изградњу Града Српско Сарајево“, коју је донијела Скупштина Града Српско Сарајево 25. 7. 2002. године.

Јавно предузеће ,,Завод за планирање и изградњу Града Источно Сарајево“ оснива се 2008. и послује до 2012. године. Званично, никад није извршена ликвидација поменутог предузећа због пореског дуга који приближно износи 120 хиљда КМ.

ИЗВОРртвис
Претходни текстТоком дана јаче падавине
Сљедећи текстШешлија: Опстанак посвећујемо нашем Алекси Голубовићу – Колету