Насловна Најновије Утврђене измјене – из Кривичног законика брише се родни идентитет

Утврђене измјене – из Кривичног законика брише се родни идентитет

65
0
Влада Републике Српске утврдила је данас Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске, којим се врши усклађивање овог законика са одредбама Устава Српске.
 

Наиме, из Кривичног законика Републике Српске брише се родни идентитет, јер Устав Републике Српске прописује да су грађани Републике Српске равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки су пред законом и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа.

Циљеви овог закона су прецизније прописивање сврхе и намјене подстицаја у овој области, корисника и поступка, те усклађивање назива институција и појмова са другим прописима, као и усклађивање начина доношења стратегије са прописима из области стратешког планирања.

Важећим рјешењем прописане су двије намјене подстицаја и то за конкурентност (корисници предузећа) и за предузетничку инфраструктуру – пословне зоне, инкубаторе (корисници општине).

Измјенама су поменути подстицаји прегруписани у три врсте – подстицаји за конкурентност за кориснике предузећа (дигитална трансформација, опрема, иновације, занати…), за промоцију гдје су корисници предузећа која организују конференције и сајмове и све остале организације, као што су коморе, локалне развојне агенције и др. (намјена је организација и учешће на сајму, организација конференција) и трећи подстицај који остаје за предузетничку инфраструктуру – пословне зоне и инкубаторе и друго гдје су корисници општине.

Влада Републике Српске утврдила је и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о судској полицији Републике Српске.

Основна улога оснивања Судске полиције Републике Српске састоји се у пружању помоћи суду и тужилаштву, а она треба да буде препознатљив фактор сигурности и ефикасности рада правосудних институција, као и да ужива повјерење судија, тужилаца и грађана.

Након анализе досадашњег рада Судске полиције Републике Српске и како би се побољшала ефикасност у њиховом раду, дошло се до закључка да важећи Закон треба у одређеној мјери измијенити и допунити, ради усаглашавања релевантних законских прописа, постизања складности законских рјешења и обезбјеђивања њихове несметане примјене у пракси.

Дакле, разлог за доношење измјена и допуна закона је потреба за измјеном организације Судске полиције Републике Српске, гдје се предвиђа оснивање основних и унутрашњих организационих јединица те усклађивање одређених неусаглашених прописа, између осталог, код начина запошљавања, пријема кандидата за приправнике у Судској полицији, обуке и стручних усавршавања, напредовања у служби, дисциплинске одговорности, те отклањања одређених техничких пропуста у Закону.

На данашњој сједници, Влада је усвојила Информацију о нaчину утрoшкa срeдстaвa зa реализацију Прoгрaма за дjeцу у гoдини прeд пoлaзaк у шкoлу у 2024. години.

Ове године програм је реализован у 37 предшколских установа (35 јавне и двије приватне), 81 основној школи, те четири школе за дјецу са сметњама у развоју. Средствима која је обезбиједила Влада Републике Српске, у износу од 526.029 КМ у овој години, било је укључено 3.493 дјеце у 205 васпитних група што чини око 39,60 одсто укупне популације дјеце која су до сада, према подацима из еУписа, уписана у први разред основне школе у школској 2024/25. години на подручју Републике Српске.

За спровођење овог програма ангажовано је 205 радника у 205 васпитних група. Програм су реализовала лица која су била пријављена на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање Републике Српске, тако да је, поред повећаног обухвата дјеце предшколског узраста неким од облика организованог васпитно-образовног рада, дата могућност стручном кадру да стекну радно искуство.

Кроз овај програм до сада је oд 2011. године прошло 52.862 дјеце, a Влада Републике Српске je за реализацију истог издвојила средства у износу од 4.593.654 КМ.

Влада Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План коришћења средстава Министарству привреде и предузетнишзва за период 1.1 – 31.12.2024. године, у износу од 14.400.000 КМ, текући грант – подршка развоју привреде и побољшања ефикасности пословања и увођења нових технологија.

Влада је донијела и Одлуку о давању сагласности на План коришћења средстава Министарству привреде и предузетнишзва за период 1.1-31.12.2024. године, у износу од 46.000 КМ, текући грант за спровођење Стратегије развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и успостављања пословних зона.

Ова средства користе се за додјелу подстицаја за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности.

Такође, Влада Српске је донијела Одлуку о давању сагласности на План коришћења средстава Министарству привреде и предузетнишзва за период 1.1-31.12.2024. године, у износу од 40.000 КМ, текући грант – подршка учешћу и организацији сајмова и манифестација у сврху развоја привреде и предузетништва.

ИЗВОРртрс
Претходни текстРазмотрен Нацрт закона у ученичком стандарду
Сљедећи текстВишковић: У БиХ постоје двоструки аршини