Насловна Најновије Јавни позив за додјелу пластеника од 50 m2 и 100 m2 са...

Јавни позив за додјелу пластеника од 50 m2 и 100 m2 са додатном опремом путем суфинансирања

224
0

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/12) и члана 69. Статута Општине Пале („Службене новине Града Источно Сарајево“, број: 17/17, 18/17 и 9/21), начелник Општине Пале расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за додјелу пластеника од 50 
mи 100 m2 са додатном опремом
путем суфинансирања

Обавјештавају се заинтересовани пољопривредни произвођачи oпштине Пале који намјеравају покренути или унаприједити пластеничку производњу да се пријаве у Општину ради реализације пројекта „Развој сеоског предузетништва и пољопривреде“ READP  који ће бити спроведен у сарадњи Општине Пале и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

ПРАВО УЧЕШЋА

Право на учешће у Пројекту имају сви заинтересовани пољопривредни произвођачи са подручја oпштине Пале који намјеравају покренути пластеничку производњу на властитом обрадивом земљишту, као и на земљишту уступљеном на кориштење или узетом у закуп, а да у претходном периоду нису били корисници подстицаја за исти предмет суфинансирања.

Цијена пластеника од 50 m2 износи 2.650 КМ, а цијена пластеника од 100 m2 износи 3.600 КМ. Учешће у финансирању набавке пластеника:

 1. Општина Пале – 20% од укупне цијене пластеника,
 2. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС – 40% од укупне цијене пластеника,
 3. Корисник пластеника – 40% од укупне цијене пластеника.

II ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Подносилац захтјева треба да испуњава сљедеће услове:

 1. Да има пребивалиште на територији oпштине Пале,
 2. Да на територији oпштине Пале посједује властито пољопривредно земљиште, земљиште уступљено на коришћење или узето у закуп,
 3. Да је у могућности обезбједити финансијско учешће у износу од 40% од укупне вриједности пластеника,
 4. Да ће пластеник задржати у власништву најмање 3 (три) године од потписивања Уговора, у супротном да ће прихватити обавезу да  Општини Пале врати цјелокупан износ вриједности пластеника,
 5. Да у претходном периоду није био корисник подстицаја за исти предмет суфинансирања.

III ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Приликом пријаве комисија ће разматрати пријаве по сљедећим критеријумима:

1.  Социјално – економски статус подносиоца захтјева,
2.  Испуњеност услова за обављање пољопривредне производње,
3.  Искуство у обављању пољопривредне производње.

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Потребна документација за додјелу пластеника:

 1. Захтјев,
  2. Пријавни лист за кориснике старт-пакета,
  3. Изјава,
  4. Копија личне карте,
  5. ЦИПС-ова потврда о пребивалишту на подручју општине Пале,
  6. Овјерена кућна листа,
  7. Посједовни лист или уговор о закупу земље или изјава о кориштењу земље,
  8. Овјерена изјава о испуњеним условима за добијање пластеника и суфинансирања одређеног процента од укупне набавне цијене пластеника са пратећом опремом,
  9. Потврда да корисник припада категоријама: породице погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца Bојске Републике Српске, потврда о незапослености из Бироа за запошљавање или потврда да припада Удружењу вишечланих породица „Пале 4 плус“ (само за лица која припадају овим категоријама);

ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Начелник рјешењем именује Комисију за додјелу пластеника.

Задатак Комисије за додјелу пластеника:
Преглед приспјелих пријава, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе крајњих корисника на основу утврђених критеријума за бодовање, које доставља начелнику.

Одлуку о избору кандидата доноси Начелник на приједлог Комисије за додјелу пластеника.

Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине Пале и на званичној интернет страници Општине: https://www.pale.rs.ba.

НАПОМЕНА:

Пријавни лист и захтјев се могу преузети у канцеларији број 28 и са потребном документацијом предати у затвореној коверти на протокол са назнаком „Јавни позив за додјелу пластеника“, уз име, презиме и адресу подносиоца захтјева.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, канцеларија број 28 или на број телефона 057/226-592 – локал 111 сваким радним даном од 08:00 до 16:00 сати.

Јавни позив ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске”, на огласној табли Општине Пале и на званичној интернет страници Општине: https://www.pale.rs.ba, а рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневном листу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

ПРИЈАВА/ЗАХТЈЕВ за додјелу пластеника од 50m 2 и 100 m 2 са додатном опремом путем суфинансирања – преузмите 
Изјава пластеници – преузмите 
Пријавни лист за кориснике старт-пакете – преузмите 

ИЗВОРопштина пале
Претходни текстУ четвртак сунчано уз благи пораст температуре
Сљедећи текстСАД: Погинуло четворо људи, без струје 600.000 корисника