Насловна Вијести Република Српска Повећана основица примања за борачке категорије

Повећана основица примања за борачке категорије

176
0

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о висини основице за обрачун примања за 2022. годину предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Доношењем ове одлуке обезбјеђује се повећање основице за четири одсто у односу на основицу по којој је корисницима права вршен обрачун примања предвиђених Законом у претходној години.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању основице и коефицијента висине исплате мјесечних примања за 2022. годину предвиђених Законом о заштити цивилних жртава рата. Доношењем ове одлуке обезбјеђује се повећање основице за четири одсто у односу на основицу по којој је корисницима права вршен обрачун примања предвиђених Законом у претходној години.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о висини основице за обрачун мјесечног борачког додатка за 2022. годину. Доношењем ове одлуке обезбјеђује се повећање основице за обрачун мјесечног борачког додатка од пет одсто.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о висини основице за обрачун годишњег борачког додатка за 2021. годину.

Основица за обрачун годишњег борачког додатка остаје непромијењена у односу на основицу за обрачун годишњег борачког додатка за 2020. годину. Број бораца који има право на годишњи борачки додатак за 2021. годину (борци прве и друге категорије) је 49.344. За исплату годишњег борачког додатка потребан је износ од 8.008.966,65 КМ. Исплата годишњег борачког додатка за 2021. годину треба бити извршена до краја првог квартала 2022. године.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобрењу пласмана средстава за унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота кроз мјесечно новчано примање.  Влада Републике Српске је 2018. године својом одлуком успоставила мјесечно новчано примање борцима са навршених 65 година старости који не испуњавају услове за остваривање права на пензију.

Влада сваке године доноси одлуку на основу које се врши исплата мјесечног новчаног примања (које се одређује у висини најнижег нивоа најниже пензије) борцима са навршених 65 година живота старости који заједно са посебним стажом у двоструком трајању имају 15 и више година пензијског стажа.

Доношењем ове одлуке омогућава се исплата мјесечног новчаног примања борцима који у 2022. години испуне услове у погледу година живота и пензијског стажа, које износи 212,02 КМ. У том износу наставља се исплата и борцима који су, у складу са одлукама Владе Републике Српске, ту врсту примања остварили у периоду 2018 – 2021. година.

Са 31. 12. 2021. године евидентирано је 739 корисника мјесечног новчаног примања.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о социјалном збрињавању радника.

Овом одлуком се из средстава за социјално збрињавање радника у износу од 2.073.811,90 КМ одобрава потпуна и дјелимична уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 1.488 радника из 25 предузећа, који су процесом стечаја или ликвидације предузећа остали без запослења.

Буџетом и Ребалансом буџета за 2021. годину планирана су средства за Програм социјалног збрињавања у износу од 6.050.000,00 КМ.

У току 2021. године донесено је пет одлука којима се одобрава исплата средстава за социјално збрињавање радника у износу од 6.049.999,97 КМ КМ за дјелимичну уплату доприноса за ПИО за 1.248 из једног предузећа у износу од 915.128,23 КМ и потпуну уплату доприноса за ПИО и за осигурање од незапослености за 1.456 радника из 141 предузећа у износу од 5.134.871,74 КМ.

У периоду од 2004. године до 31.12.2020. године, укупно уплаћена средства за реализацију Програма социјалног збрињавања радника износе 196.062.710,47 КМ. Тим средствима је извршено збрињавање 64.839 радника из 459 предузећа, од којег броја је путем Јавног позива омогућено остваривање права на старосну пензију за 7.683 радника из предузећа која су у процесу приватизације, стечаја и ликвидације. Изузимајући износ поврата средстава из стечајне масе, у периоду од 2004. до 31.12.2020. године за социјално збрињавање радника из Буџета Републике Српске су издвојена средства у износу од 176.019.151,73 КМ.

Влада Републике Српске усвојила је План коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села за 2022. годину у оквиру укупног износа од 75 милиона КМ.

За подршку текућој производњи биће издвојено 54,3 милиона КМ, подршку дугорочном развоју 14 милиона КМ и за системске мјере 6,7 милиона КМ.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о спроведбеним документима у Републици Српској, којом се уређују процедуре израде и структура спроведбених докумената, праћење, извјештавање и вредновање, усклађивање са буџетским планирањем и друга питања од значаја за

спроведбене документе у Републици Српској.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о успостављању и вођењу Регистра дијаспоре.

Овом уредбом прописује се успостављање и вођење Регистра дијаспоре који се води о физичким и правним лицима и удружењима у иностранству, начин подношења пријаве за упис у Регистар и друга питања у вези са Регистром.

Регистар се успоставља ради систематског прикупљања, вођења и обраде података о грађанима и правним лицима и удружењима у дијаспори у сврху јачања и развијања сарадње, као и планирања активности институција.

Уредба се примјењује на физичка лица која имају пребивалиште у иностранству, а која су поријеклом из Републике Српске, те на правна лица и удружења у иностранству чији су власници/оснивачи поријеклом из Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о измјени Уредбе о висини и начину наплате накнаде за издавање увјерења о здравственом стању животиња.

Имајући у виду стање у пољопривреди које је настало као посљедица панедмије вируса ковид 19, као и потребу за стварањем повољнијих услова за рад ветеринарских организација, овом уредбом промијењен је начин расподјеле средстава прикупљених од накнада за издавање увјерења о здравственом стању животиња. У складу са предложеним рјешењем, прикупљена средства у цјелини су приход овлашћене ветеринарске организације и користе се за спровођење мјера здравствене заштите животиња.

ИЗВОРСрна
Претходни текстРаст производње млијека у Сарајевско-романијској и Горњодринској регији
Сљедећи текстУ сриједу сунчано уз умјерену облачност