Насловна Најновије Већа основица за обрачун борачких примања

Већа основица за обрачун борачких примања

136
0

Влада Републике Српске усвојила је данас Одлуку о измјени Одлуке о висини основице за обрачун примања за 2023. годину, предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата.

– Доношењем ребаланса буџета, стекли су се услови да се повећа основица за обрачун примања, сукцесивно за мјесец новембар и децембар у проценту од по пет одсто, односно, укупно 10 одсто до краја текуће године. Основица за обрачун примања утврђених чланом 16. ст. 1. и 2. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, изузев борачког додатка, за мјесец новембар утврђује се у проценту од 72,8 одсто од просјечне нето плате у Републици Српској у претходној години и износи 832,67 КМ, а за мјесец децембар 2023. године утврђује се у проценту од 76,4 одсто од просјечне нето плате у Републици Српској у претходној години и износи 874,30 КМ – саопштено је из Владе Српске.

Влада је, такође, прихватила Приједлог одлуке о измјени Одлуке о утврђивању основице и коефицијента висине исплате мјесечних примања за 2023. годину, предвиђених Законом о заштити цивилних жртава рата.

– Основица за обрачун мјесечних примања за мјесец новембар утврђује се у износу од 624,42 КМ, а за мјесец децембар 2023. године у износу од 655,64 КМ, сукцесивно за мјесец новембар и децембар у проценту од по пет одсто, односно укупно 10 одсто до краја текуће године – наводи се.

На данашњој сједници, усвојена је и Одлука о давању саглaсности Министарству привреде и предузетништва на План утрошка средстава за период 1.1 – 30.11.2023. године, у укупном износу од 6.37 милиона КМ.

Наведена средства ће бити усмјерена привредним субјектима која су у периоду 01.01.-30.06.2023. године извршили стварно повећање плате радника, те на тај начин у складу са Законом о подстицајима, уз испуњење услова из Правилника о поступку додјеле подстицаја за повећање плате радника, стекли право на исплату одређеног износа средстава.

Влада Републике Српске дала је сагласност Министарству рада и борачко-инвалидске заштите на План утрошка средстава за период 01.01-31.10.2023. године, у износу од 500.000,00 КМ. Планом је предвиђена и санација 54 надгробна споменика на Војничком гробљу „Нови Зејтилник“ на Сокоцу, као и санација три спомен костурнице.

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите претходно је расписало Јавни позив за додјелу средстава за изградњу и одржавање споменика и спомен обиљежја за 2023. годину.

Влада Републике Српске усвојила је данас и Нацрт закона о ловству.

Доношење новог закона је потребно ради иновирања појединих одредби с циљем обезбјеђења одрживог газдовања популацијама дивљачи ињихових станишта, као и очувања биолошке разноврсности и еколошке равнотеже природних станишта дивљачи, дивље флоре и фауне.

Овим нацртом закона прецизније се дефинише ловство као дјелатност од посебног интереса, дивљач као добро од општег интереса, као и начин на који се обезбјеђује остваривање овог општег интереса.

Предложеним рјешењима извршена је подјела надлежности између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Ловачког савеза Републике Српске. Министарство је задржало регулаторна овлашћења и управни надзор над спровођењем овог закона, а остале надлежности у виду јавних овлашћења пренесена су на Ловачки савез. Овај пренос овлашћења има за циљ ефикаснији рад корисника ловишта, као и смањење административних поступака који су до сада били прописани.

Детаљније су уређени односи између корисника ловишта и Министарства, а Ловачки савез је, у складу са предложеним рјешењима, надлежан за организацију и координацију рада корисника ловишта.

Такође, ради смањења штета и отклањања могућности настанка штета налетом возила на дивљач у саобраћају, јасно су прописане обавезе кориснику ловишта и управљачу јавних путева, а одговорност возача моторног возила и корисника ловишта за накнаду причињене штете је разграничена.

Влада Републике Српске усвојила је Рјешење о додјели концесије за коришћење 52 хектара пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Соколац, Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради креирања самоодрживог Огледног центра кроз који би се обављала производња основног сјеменског кромпира, жита, сјемена вишегоишњих трава и легуминоза, контејнерских садница малине, научно истраживачки рад, те практична настава за студенте Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Влада Републике Српске прихватила је на данашњој сједници Информацију о увођењу ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске и ЈУ Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске у трезорски систем Републике Српске.

Закључком Владе задужују се ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске и ЈУ Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске да предузму све потребне мјере и радње, из своје надлежности, у циљу уласка у трезорски систем Републике Српске од 01.01.2024. године.

Подсјећамо, резултат досадашњих активности је прелазак 22 јавне здравствене установе на трезорски систем пословања, од тога четири републичке здравствене установе (Завод за стоматологију, Завод за судску медицину, Завод за трансфузијску медицину и Завод за форензичку психијатрију Соколац), те 18 домова здравља, установа примарног нивоа здравствене заштите. Установе примарног нивоа здравствене заштите се укључују у трезорски систем посредством трезора јединице локалне самоуправе – оснивача.

Преласком на трезорски систем пословања јавне здравствене установе у Републици Српској постају дио јединственог трезорског система Републике Српске који подразумијева другачије оперативне процедуре и праксе, нарочито када се ради о финансијском планирању и управљању.

Прелазак на трезорски систем пословања значи и јачање функције планирања. Имајући у виду да буџетски корисници, у складу са Законом о трезору, могу стварати обавезе највише до износа средстава одобрених у буџету за односне намјене, омогућава се ефикасније и рационалније кориштење јавних ресурса и виши ниво контроле трошкова у здравственом систему.

Влада је усвојила и Одлуку о одобравању средстава за социјално збрињавање радника у износу од 618.990,00 КМ за потпуну и дјелимичну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 37 радника из 7 предузећа, који су процесом стечаја или ликвидације предузећа остали без запослења.

Средства се распоређују Фонду ПИО Републике Српске од чега је износ од 546.130,90 КМ за дјелимичну уплату доприноса за ПИО за 27 радника предузећа JП Радио и телевизија Источно Сарајево из Источног Сарајева, а износ од 72.859,10 КМ је предвиђен за уплату доприноса за ПИО за 10 радника из шест предузећа који су се пријавили на Јавни позив Фонда ПИО Републике Српске и који са уплатом наведених средстава стичу услове за старосну пензију.

Влада Републике Српске на данашњој сједници усвојила је Одлуку о оснивању Агенције за информационо-комуникационе технологије Републике Српске, којом се утврђује дјелокруг и начин рада, органи управљања и руковођења Агенције.

Циљ оснивања Агенције је обезбјеђење систематичног развоја и примјене информационо-комуникационих технологија и електронске управе у Републици Српској, развој информационо-комуникационе дјелатности, као и стандардизација и успостављање надзора у овој области, у складу са Законом о Агенцији за информационо-комуникационе технологије и посебним прописима.

Задатак Агенције је стандардизација, управљањe и надзор над развојем и коришћењем информационо-комуникационих технологија.

ИЗВОРртрс
Претходни текстРепублички празник и нерадни дан 21. новембар
Сљедећи текстОптужени негирали кривицу за злочине над Србима у Фочи, Вишеграду и Чајничу