Насловна Вијести Република Српска Туристичка организација oпштине Гацко расписује Kонкурс за избор званичног сувенира oпштине Гацко

Туристичка организација oпштине Гацко расписује Kонкурс за избор званичног сувенира oпштине Гацко

211
0

Туристичка организација општине Гацко расписује Конкурс за избор званичног сувенира општине Гацко. 

Сувенир треба да задовољава следеће критеријуме:

  • Да буде одраз традиције, културне, историјске, духовне и материјалне баштине и да изражава аутентичне природне и туристичке атрактивности општине Гацко;
  • Да има елементе препознатљиве локалне средине;
  • Да посједује неопходну естетску и умјетничку вриједност;
  • За израду сувенира могу се користити само стабилни и еколошки прихватљиви материјали, као што су: дрво, камен, текстил, стакло, папир, метал, керамика, глина, восак, биљке и слично.
  • Да омогућава економичну производњу већих серија и да цијеном буде прихватљив на слободном тржишту;
  • Да буде украсног или употребног карактера.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, изузев чланова Комисије и њихове уже породице.

Заинтересовани аутори требају доставити један примјерак сувенира у оригиналној величини и материјалу, са текстуалним објашњењем идеје, а достављање приједлога се врши на следећи начин:

а) у затвореној коверти (кутији) са назнаком „Конкурс за сувенир“, доставља се сувенир са шифром аутора, анонимно без имена и ознака аутора.

б) у посебној затвореној коверти, приложеној уз коверту (кутију) и означену истом шифром, достављају се контакт подаци о аутору уз назнаку „Сувенир-подаци о аутору“ са следећим: подаци о аутору (име и презиме аутора, ЈМБГ, адреса, број телефона, мејл адреса), опис материјала од којег ће се производити, величине, боје, поступак израде и паковања, изјава да достављени рад представља лично ауторско дјело аутора и својеручан потпис аутора.

Сваки аутор може доставити више приједлога.

Исплатом награде аутору, ауторска права прелазе на Туристичку организацију општине Гацко.

Благовремено приспјеле радове оцјењиваће Комисија за избор званичног сувенира општине Гацко.

Комисију именује директор Туристичке организације општине Гацко (пет чланова).

Комисија ће при избору вредновати: квалитет укупног концепта, препознатљивост, оригиналност, веза са традицијом и културним наслеђем, техничка изводљивост и могућност серијске производње, практичност и примјењивост у свакодневној употреби и економска приступачност производа.

Уколико Комисија за избор званичног сувенира општине Гацко утврди да је квалитет пристиглих радова задовољавајући, донијеће одлуку о избору званичног сувенира општине Гацко и одлуку о додјели једнократне откупне награде за три првопласирана мјеста.

Предвиђена је могућност да се са аутором награђеног рјешења, уколико аутор може производити сувенир који је награђен и откупљен, склопи уговор о изради сувенира. За реализацију израде сувенира склопиће се посебни уговор.

Комисија за избор званичног сувенира општине Гацко задржава право да не изврши избор од понуђених радова и обнови Конкурс, ако радови квалитетом не буду задовољавали тражене критерије.

Уколико се накнадно утврди да је изабрани сувенир плагијат, Комисија задржава право да поништи Одлуку о додјели једнократне  откупне  награде, а награђено лице је дужно вратити новчани износ награде.

Сви приспјели радови ће након завршетка рада Комисије, односно избора, бити јавно изложени.

Приједлоге доставити поштом или лично на адресу: Туристичка организација општине Гацко, Стојана Ковачевића бр. 2, 89240 Гацко, а најкасније до28.02.2022. до 15 часова.

Непотпуни и неблаговремено достављени радови неће бити оцјењивани.

Сви учесници Конкурса биће писмено обавијештени о резултатима Конкурса. Приједлози сувенира који не буду изабрани биће враћени ауторима након јавног излагања.

Све додатне информације могу се добити у Туристичкој организацији општине Гацко, путем телефона: 059/472-600 или путем mail-a: jutoog@gmail.com.

Пријавом на Конкурс прихватају се сви услови конкурса.

 

ИЗВОРопштина гацко
Претходни текстВишковић: Буџетом повећан борачки додатак
Сљедећи текстOблачно са слабим падавинама